Op onze website is het helaas niet mogelijk om extracommunautaire bestellingen te plaatsen. Wij lossen dat op door na de betaling en controle van het BTW nummer de BTW terug te storten via MOLLIE.